Revizija informacionih sistema

Upravljanje informacionim tehnologijama i revizija informacionih sistema, nameće se kao imperativ uspešnog poslovanja. Naš tim ima dugogodišnje iskustvo obavljanja revizije informacionih sistema, upravljanjem sigurnošću podataka kao i ostalih konsultantskih usluga iz ove oblasti.

Naše usluge se odnose na:

  • Internu i eksternu reviziju informacionih sistema

  • Pomoć kod usklađivanja sa IT regulativom

  • Upravljanje projektima i procena rizika

  • Procenu ranjivosti informacionog sistema

  • i mnoge druge.