Istorija

Osnovani smo 1994. godine kao pravni sledbenik sektora za reviziju bivše Službe društvenog knjigovodstva Srbije (SDK)  koja je u periodu od 1973. godine pa sve do ranih 90-ih godina jedina pružala usluge revizije u bivšoj SFRJ. Ponosni smo na činjenicu da su naše starije kolege učile reviziju u njenoj postojbini Londonu, u vreme kada je reč revizija bila potpuno nepoznata u ovom delu Evrope.

Početkom 1994. godine, sa dolaskom vodećih revizorskih kompanija u Srbiju, osnovano je komercijalno revizorsko preduzeće „Revizija i računovodstvo“ u koje je prešao skoro celokupni revizorski kadar SDK, a od kojih se njih desetak još uvek nalazi u našim redovima.

Svesni potrebe za uključenje u globalni računovodstveni biznis 2002. godine smo pristupili međunarodnoj računovodstvenoj asocijaciji MGI u čijem sastavu smo poslovali do 2008. godine pod nazivom „MGI Revizija i Računovodstvo“.

U težnji da svojim klijentima pružimo veću prohodnost na međunarodno tržište kapitala, a zaposlenima metodološku podršku i međunarodnu stručnu obuku, nakon privatizacije preduzeća od strane konzorcijuma zaposlenih 2008. godine, postali smo punopravni član Moore Stephens International.